A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z

Vermogensschade

Men kan verschillende soorten schade onderscheiden, namelijk materiële en immateriële schade en daarnaast zaakschade en personenschade. Deze begrippen worden nog al eens verward. Met name wordt zaakschade verwisseld met materiële schade. zaakschade = vermogensschade door beschadiging van een zaak (= materiële schade); personen- of persoonlijke schade = letsel- of overlijdensschade; letselschade = materiële (vermogensschade door letsel ) + immateriële schade (= niet-vermogensschade of ideële schade) door pijn, verdriet en derving van levensvreugde, te vergoeden door smartengeld); overlijdensschade = vermogensschade, bestaande uit derving van levensonderhoud door het wegvallen van het overleden slachtoffer als kostwinner en uit begrafeniskosten (= materiële schade).