A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z

Verjaring

De rechtsfiguur waarbij rechten vervallen door verloop van een bepaalde termijn. Deze termijn wordt verjaringstermijn genoemd en kan worden gestopt (gestuit) door een stuitingshandeling. Er gelden verschillende verjaringstermijnen.

Om te voorkomen dat een recht verjaart, moet de verjaring op tijd worden gestuit (gestopt). Dit stuiten moet gebeuren volgens wettelijke regels. Raadpleegt u hiervoor altijd een deskundige. Als een zaak namelijk is verjaard, heeft u geen enkel recht meer! Stuit u op tijd, dan laat u daarmee een nieuwe verjaringstermijn beginnen, die gelijk is aan de oude termijn.