A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z

Vaststellingsovereenkomst

Overeenkomst tussen slachtoffer en de aansprakelijke partij of diens WA-verzekeraar. Hierbij wordt onderling, dus zonder tussenkomst van de rechter, de omvang van de schadevergoeding vastgelegd.