A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z

Toerekenbare tekortkoming

Een wanprestatie, d.w.z. een schending van een verbintenis op een zodanige wijze, dat deze degene die tot een prestatie verplicht is (de schuldenaar) valt toe te rekenen.