A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z

Ophelderingsplicht

De plicht van de zorgaanbieder om zoveel mogelijk feitelijke gegevens te verschaffen.