Na een verkeersongeval: GBL

Na een medische fout: GOMA

De Letselschade Richtlijnen

Behandeling letselschade

De Letselschade Infowijzer

  Advies nodig?

  Veel gestelde vragen

  Downloads

  Contact

  De Letselschade Infowijzer

  Als slachtoffer van een ongeval kunt u te maken krijgen met verschillende instanties, waaronder verzekeringsmaatschappijen, advocaten, schaderegelingbureaus, enzovoort. En vaak krijgt u van hen (uitgebreide) vragenlijsten toegezonden. Als een goede toelichting ontbreekt, is het niet altijd direct duidelijk waarom die vragen worden gesteld. De Letselschade Infowijzer is een handige checklist waarin u per onderwerp uitleg vindt waarom men bepaalde vragen aan u stelt en wat het belang van de opgevraagde informatie is. De Letselschade Infowijzer is dus een hulpmiddel voor u zodat u opgevraagde informatie beter kunt beoordelen.

  Hoe werkt het?
  U treft De Letselschade Infowijzer onder aan deze pagina aan.
  Er is een onderverdeling in Verkeerszaken en niet-Verkeerszaken. Onder deze titels ziet u de  hoofdrubrieken. Als u op een hoofdrubriek klikt, verschijnen de specifieke onderwerpen waarover vragen gesteld kunnen worden. Wanneer u vervolgens op deze onderwerpen klikt, verschijnt er een tekstblok met uitleg over het belang en de noodzaak van de gevraagde informatie. U kunt een overzicht van een of meerdere relevante onderwerpen maken door deze aan te vinken.

  Genereer pdf
  Klik op 'Genereer pdf'. U krijgt dan een pdf met de toelichtingen bij de aangevinkte punten. Deze pdf kunt u vervolgens openen, opslaan en printen. 

  E-mail infowijzer
  U kunt ook in één keer een pdf met uitleg over de aangevinkte onderwerpen naar iemand mailen via 'E-mail infowijzer'.

  De Letsel Infowijzer komt voort uit de Gedragscode Behandeling Letselschade. Die geeft de 'spelregels' aan voor alle partijen die bij de behandeling van letselschade zijn betrokken. 
   

  Algemeen: verkeerszaken (V 1.0 t/m V 1.6)

  V 1.0 Vaststellen aansprakelijkheid

  V 2.0 Materiƫle schade

  V 3.0 Verlies van arbeidsvermogen en/of zelfwerkzaamheid

  V 4.0 Huishoudelijke hulp

  V 5.0 Overlijden

  V 6.0 Zelfstandigen

  Algemeen: niet-verkeerszaken (O 1.0 t/m O 1.7)

  O 1.0 Vaststellen aansprakelijkheid

  O 2.0 Materiƫle schade

  O 3.0 Verlies van arbeidsvermogen en/of zelfwerkzaamheid

  O 4.0 Huishoudelijke hulp

  O 5.0 Overlijden

  O 6.0 Zelfstandigen

  O 7.0 Beroepsziektes