GBL

Register Letselschade

GOMA

Register GOMA

De Letselschade Richtlijnen

De Letselschade Infowijzer

Veel gestelde vragen

Downloads

Trainingsaanbod GBL

  Trainingsaanbod GOMA

  Advies nodig?

  Contact

  Trainingsaanbod GBL


  Het trainingsaanbod van De Letselschade Raad over de GBL voor (juridisch) professionals, beleidsbepalers, beslissers en managers bestaat uit de volgende onderdelen:

  De Letselschade Raad heeft daarnaast trainingen over de GOMA voor professionals uit de zorgsector, zoals medici, klachtenfunctionarissen en kwaliteitsfunctionarissen en voor professionals uit de letselschadepraktijk zoals verzekeraars, letselschadebureaus en expertise bureaus. 

  Klik hier voor meer informatie over het GOMA trainingsaanbod.

   

  Training Werken met de GBL en de Medische Paragraaf
  maandag 20 maart, 12 juni en 6 november 2017

  Bestemd voor: professionals uit de letselschadepraktijk

  U wilt de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 naleven, maar wat betekent dat voor uw werk in de praktijk? Voor de communicatie met de benadeelde? Wat houdt het criterium 'proportioneel' praktisch gezien in? Wat voor opstelling mag u van de andere partij verlangen?

  Reactie cursist: “Ik heb nooit geweten dat ethiek zo’n logische en waardevolle rol in mijn werk heeft!”

  De deelnemers aan de dagvullende training 'Werken met de GBL' krijgen inzicht in hoe zij in het eigen werk kunnen omgaan met de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 en bijbehorende Medische Paragraaf.

  Programma
  Tijdens de dagvullende training “Werken met de GBL en Medische Paragraaf” krijgen de deelnemers inzicht in hoe zij in het eigen werk kunnen omgaan met de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012. Wat betekent dit voor de communicatie met de benadeelde? Wat houdt het criterium 'proportioneel' praktisch gezien in? Wat voor opstelling mag men van de andere partij verlangen?

  In de ochtend gaan de deelnemers aan de hand van een casus  door de gedragsregels van de GBL. Een praktische uiteenzetting maakt snel duidelijk hoezeer maatschappelijke basis waarden een eminente rol spelen in het proces van letselschaderegeling. Waarom neem je een bepaalde beslissing? Waarom is het belangrijk om je beslissingen te motiveren en inzichtelijk te maken? En hoe komt het dat een benadeelde soms toch geen genoegen neemt met je antwoord? Allerhande vragen waarop u samen een antwoord zoekt. In een rollenspel ervaren de deelnemers hoe het is om in de schoenen van het slachtoffer of de andere partij te staan.

  In de middag komt de theorie van de Medische Paragraaf bij de GBL, ook aan de hand van een verhelderende casus, uitgebreid aan bod. Hoe ga je om met het inwinnen van medische informatie? Wat is de positie van de medisch adviseur? Wat is het verschil tussen de nieuwe medische machtiging en de medische volmacht? De Medische Paragraaf geeft hierop antwoord.

  Bij de bespreking van casussen en het rollenspel krijgen de groepen ook begeleiding van een van de juristen van het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad.

  Waardering van de training door de cursisten uit 2015 en 2016: 8


  Cursusdata en locatie
  Cursusdata in 2017: maandag 20 maart, maandag 12 juni en maandag 6 november2017.

  De trainingen vinden plaats bij De Letselschade Raad, gehuisvest in het SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60, 2594 Den Haag, op loopafstand van station Den Haag Centraal.
  Komt u liever met de auto? Dan kunt u op aanvraag parkeren op het parkeerterrein van de SER.

  De gehele training is van 9:45 tot 16:30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

  Het is ook mogelijk om alleen deel te nemen aan het ochtendgedeelte 'Werken met de GBL' of het middagdeel 'Werken met de Medische Paragraaf'.
  Het ochtenddeel is van 9:45 tot 13:00 uur, afgesloten met een lunch.
  Het middaggedeelte is van 13:45 tot 16:30, voorafgegaan door een lunch van 13:00 tot 13:45 uur.

  Kosten en aanmelding
  Cursusnummer GBL1: Dagvullende training, kosten: € 395,00 excl. btw per deelnemer
  Cursusnummer GBL1A: Ochtendgedeelte, kosten € 250,00 excl. btw per deelnemer
  Cursusnummer GBL1B: Middaggedeelte, kosten € 250,00 excl. btw per deelnemer

  PE-Punten NIVRE: 4 (gehele dag)

  Aanmelding: info@deletselschaderaad.nl o.v.v. "cursusnummer +datum"
   

  E-learning module GBL

  Bestemd voor: letselschadedprofessionals: van starter tot gevorderd

  Met de E-learning module test u uw kennis van de GBL 2012. U kunt ook nagaan of u de gedragsregels op juiste wijze toepast. In korte filmpjes worden casussen uit de praktijk neergezet. Daarna volgen meerkeuze vragen.

  Deze e-Learningopleiding heeft een thematische indeling, waarin zowel de kant van de belangenbehartiger als de kant van de verzekeraar wordt belicht. De volgende vijf thema's komen aan de orde:

  • Belangenbehartiging en eerste contact
  • Vaststellen aansprakelijkheid
  • Vaststellen en vergoeden schade
  • Geschiloplossing
  • Financiële voorlichting

  De door u gekozen antwoorden worden toegelicht. De module bevindt zich online. Op elk gewenst moment kunt u de toets dus afleggen. Bij succesvolle afronding ontvangt u een certificaat.
   

  Kosten: € 250,- exclusief 21% BTW per toets
  Aanmelding: info@deletselschaderaad.nl o.v.v. 'E-learning module'

   

   

  Training op maat

  De Letselschade Raad kan ook trainingen geheel afstemmen op de wensen en informatiebehoefte van uw organisatie. De juristen van het Bemiddelingsloket kunnen bijvoorbeeld ingaan op veelvoorkomende oorzaken voor vertragingen in de schadeafwikkeling, meedenken over de toepassing van de GBL in de praktijk, of samen met uw medewerkers eventuele meldingen over uw organisatie bij het Bemiddelingsloket analyseren. De trainingen kunnen zowel bij De Letselschade Raad, als in-company worden gehouden.

  Kosten: afhankelijk van de trainingsbehoefte, aantal deelnemers, de duur en de locatie.
  Aanmelding: info@deletselschaderaad.nl o.v.v. 'Training op maat'.
  De intake vindt per telefoon of e-mail plaats.

   

   

  Extra informatie voor advocaten

  Bij het volgen van cursussen of opleidingen bij een niet door de NOvA erkende instelling, mogen advocaten zelf één opleidingspunt per netto uur onderwijsactiviteit berekenen, indien de activiteit naar hun eigen oordeel ten goede komt aan hun vakbekwaamheid en voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur. Het is niet nodig om hiervoor een aanvraag bij de NOvA in te dienen. Wel dient de advocaat schriftelijk bewijs van deelname en een cursusprogramma te kunnen overleggen. Raadpleegt u voor de volledige voorwaarden www.advocatenorde.nl.

   

  Downloads & Links