Slachtoffers

Een verkeersongeval kan ingrijpende gevolgen hebben. U kunt in een situatie terechtkomen die nieuw en onoverzichtelijk is.

Na een verkeersongeval
Op deze site vindt u uitgebreide informatie over zaken waar u dan mee te maken kunt krijgen. Dat kan variëren van het regelen van een eenvoudige blikschade tot en met de afwikkeling van een verkeersongeval waarbij slachtoffers zijn gevallen.

U kunt ook als nabestaande, familielid, getuige of veroorzaker met een verkeersongeval te maken krijgen. Ook dan vindt u hier alle beschikbare informatie. Zowel over de juridische, als over de menselijke en medische aspecten.

Keuze belangenbehartiger 
Belangrijk voor de afwikkeling van uw letselschade op de manier zoals u het wenst, is uw keuze voor een belangenbehartiger.

Houdt u daarbij rekening met de volgende aspecten:
1. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering, eventueel gekoppeld aan uw autoverzekering? Dan ligt het voor de hand de zaak bij deze verzekeraar aan te melden, omdat u daarvoor premie betaalt. 

2. Bent u lid van de ANWB of van een vakbond? Het is mogelijk dat uw lidmaatschap u recht geeft op rechtsbijstand, ook bij een (verkeers)ongeval. Het is aan te raden om te informeren naar de mogelijkheden. 

3. Rechtsbijstandverleners, werkzaam voor slachtoffers, die werken volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) staan geregistreerd bij De Letselschade Raad. Klik hier voor het overzicht van de deelnemers aan de GBL.

4. De Stichting Keurmerk Letselschade heeft kwaliteitsnormen opgesteld waaraan kantoren moeten voldoen om het keurmerk te mogen voeren. Meer informatie vindt u op: www.stichtingkeurmerkletselschade.nl 

5. De LSA (Vereniging voor Letselschade Advocaten) is een beroepsvereniging voor advocaten die aan strenge eisen moeten voldoen om als lid te worden toegelaten. Meer informatie vindt u op www.lsa.nl. Letselschade advocaten die alleen voor slachtoffers optreden kunnen zich aansluiten bij de ASP (vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade). Op www.asp-advocaten.nl vindt u meer informatie.

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)
Een schadeafwikkeling kan veel voeten in de aarde hebben, zeker als er sprake is van letselschade. U kunt te maken krijgen met verzekeringsmaatschappijen, artsen, advocaten, belangenbehartigers, enzovoort. Daarom vindt u op de site ook informatie waar slachtoffers met letselschade in het bijzonder hun voordeel mee kunnen doen. Het geeft aan hoe de behandeling van een letselschade zo vlot mogelijk kan worden afgewikkeld.

Uitgangspunt voor deze informatie is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De GBL beschrijft in tien gedragsregels de goede praktijken om schade te behandelen. De gedragsregels zijn gebaseerd op waarden en normen. De code is geen wet, maar schept als het ware het kader voor correct professioneel gedrag.

De Gedragscode Behandeling Letselschade is een initiatief vanuit de gehele letselschadebranche. Bedrijven en organisaties die de GBL onderschrijven, zeggen toe er alles aan te doen om de schadeafhandeling soepel te laten verlopen. Zij staan ingeschreven in het openbare GBL Register. Voor meer informatie over de Gedragscode Behandeling Letselschade klikt u hier.

U kunt op twee manieren uw weg vinden binnen deze site:

1. Als u uw situatie herkent in een van de trefwoorden in de linker menubalk, komt u bij de meest gestelde vragen en antwoorden over dat onderwerp.
2. U kunt ook zoeken door een trefwoord in te vullen in de zoekoptie bovenaan deze pagina.