Over ons

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade c.q. letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.

Slachtoffers van letselschade hebben in de regel geen ervaring met de afwikkeling van dergelijke schadegevallen. De procedure komt op het slachtoffer over als langdurig, onoverzichtelijk en zeer belastend. 

Het is mogelijk en noodzakelijk om de afwikkeling van personenschadegevallen, waarbij een derde aansprakelijk kan worden gehouden, te verbeteren. De deelnemers aan het platformoverleg van De Letselschade Raad onderkennen dit en willen daar ook daadwerkelijk iets aan doen.