Organisatie

Projecten

Actueel

Jaarverslagen

Contact

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring en Klachtenregeling

Strategisch Plan

Indexering Richtlijnen per 1 januari 2017

Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2017 Nieuwe bedragen Richtlijnen Studievertraging en Kilometervergoeding

De bedragen van de Richtlijn Studievertraging zijn per 1 januari 2017 gewijzigd, evenals die van de Richtlijn Kilometervergoeding. De kilometervergoeding is naar beneden bijgesteld en bedraagt nu € 0,26. De overige richtlijnen zijn ongewijzigd.

De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschadezaken. Dankzij de Richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade. Jaarlijks wordt beoordeeld of de bedragen in de richtlijnen na indexering moeten worden gewijzigd.

De Letselschade Richtlijn Studievertraging

De bedragen zijn geïndexeerd op basis van het loonindexcijfer en worden afgerond op (een veelvoud van) € 25,00. De in 2017 geldende netto bedragen per jaar studievertraging zijn als volgt:

Categorie

Normbedrag in 2017

basisschool

€  5.950,00

vmbo en lbo

€ 13.650,00

havo, mbo en vwo

€ 16.625,00

hbo en wo

€ 20.200,00

 

De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding

Het normbedrag in de Richtlijn Kilometervergoeding is dit jaar naar beneden bijgesteld naar € 0,26 (was € 0,29). Indexering van deze Richtlijn gebeurt op basis van gegevens en berekeningen afkomstig van de ANWB. In 2015 zijn de brandstofkosten fors gedaald, welke daling heeft doorgezet in 2016. Eind 2016 werd reeds aangekondigd dat, indien de variabele kosten over 2016 met minder dan 6,25% zouden zijn gestegen ten opzichte van de vorige wijziging, voor 2017 het normbedrag naar beneden zou worden bijgesteld. Dit is nu het geval.

 

Per 1 januari 2018 worden de normbedragen in De Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden. De volledige teksten van de richtlijnen en een historisch overzicht van alle normbedragen zijn te vinden op www.deletselschaderaad.nl.

Terug naar Nieuwsoverzicht