GBL

Register Letselschade

GOMA

Register GOMA

De Letselschade Richtlijnen

De Letselschade Infowijzer

Veel gestelde vragen

Downloads

Trainingsaanbod GBL

Trainingsaanbod GOMA

Advies nodig?

Contact

GOMA

Gedragscode medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid

Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een claim van een slachtoffer in de gezondheidszorg doen zich geregeld problemen voor. De rapporten van Stichting De Ombudsman en de NPCF over negatieve ervaringen van patiënten na een medisch incident, waren een duidelijk signaal voor de branche om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de positie van de patiënt. Het resultaat hiervan is de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. De Letselschade Raad heeft dit project gefaciliteerd.

Deze Gedragscode geeft eerst een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op de communicatie tussen patiënt en zorgaanbieder. Een goede communicatie voorkomt immers dat er misverstanden ontstaan over een (onnodige) klacht of claim. Zo voorkomt men dat kleine irritaties uitgroeien tot grote problemen.

Als het tot een verzoek om schadevergoeding komt, kan een adequate reactie van de zorgaanbieder bijdragen aan een vlotte en voor de patiënt bevredigende behandeling van de klacht c.q. afhandeling van de claim. Ook daarvoor geeft deze Gedragscode aanbevelingen.

De GOMA bevat 19 aanbevelingen met een toelichting en bestaat uit twee delen: Deel A over de adequate reactie op incidenten die tot schade hebben geleid of nog kunnen leiden. En deel B over de adequate afhandeling van verzoeken om schadevergoeding.

Marktpartijen hebben handige producten ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan de inhoud van de GOMA. Zo heeft CentraMed een handige, gratis GOMA app ontwikkeld voor zorgverleners.

Daarnaast heeft Stichting PatientVeilig twee filmpjes gemaakt over de GOMA.

 

Downloads & Links