GBL

Register Letselschade

GOMA

Register GOMA

De Letselschade Richtlijnen

De Letselschade Infowijzer

Veel gestelde vragen

Downloads

Trainingsaanbod GBL

Trainingsaanbod GOMA

Advies nodig?

Contact

GBL

Gedragscode Behandeling Letselschade

De behandeling van letselschade is ingewikkeld en kost veel tijd. Het gebeurt in een periode waarin het slachtoffer al zijn aandacht nodig heeft voor lichamelijk herstel en emotionele verwerking. Daarom alleen al kan de schadebehandeling overkomen als een doolhof zonder uitgang.

Als het overleg met de verzekeraar vastloopt, kan de nasleep een tweede ramp worden in het leven van het slachtoffer. Om dat te voorkomen is de Gedragscode Behandeling Letselschade ontwikkeld.

De Gedragscode Behandeling Letselschade reikt spelregels aan op het gebied van een transparante en harmonieuze schaderegeling. De spelregels in de gedragscode zijn van toepassing op de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers.

Onder coördinatie van De Letselschade Raad is in 2012 de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) geheel herzien. Een link naar de gedragscode staat onder aan deze pagina. De Letselschade Raad heeft zich tot taak gesteld de gedragscode te borgen en te handhaven.

De Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 kent een indeling in tien gedragsregels die de stappen in het proces van letselschadebehandeling volgen. Bij de gedragsregels zijn goede praktijen opgenomen, evenals verwijzingen naar jurisprudentie. Als aparte bijlage bij de gedragscode heeft De Letselschade Raad de Medische Paragraaf ontwikkeld.

Downloads & Links