NIBE-SVV maakt Leergang Personenschade Zwaar letsel compleet

Datum: 19 september 2012
Aanvang: 00:00
Locatie:
Kosten:

NIBE-SVV maakt de Leergang Personenschade Zwaar letsel (Zl) compleet met een diplomastelsel met nieuwe modules.

NIBE-SVV maakt de Leergang Personenschade Zwaar letsel (Zl) compleet met een diplomastelsel met nieuwe modules. Het diplomastelsel is ingevoerd om de kwaliteit van de leergang te waarborgen.

Komend najaar zijn de nieuwe verplichte basismodules Regie en Toekomstschade te volgen. De keuzemodules van de leergang, namelijk Schade bij zelfstandigen, Beroepsziekten en Overlijdensschade kunnen aansluitend daarop worden gevolgd. Definitieve startdata van de modules volgen op korte termijn. Voorinschrijving is nu al mogelijk.

Diplomastelsel en verplichte modules
Het diplomastelsel houdt in dat het diploma Personenschade Zwaar letsel behaald kan worden als de verplichte modules Regie en Toekomstschade gevolgd zijn en het praktijkexamen over deze twee modules behaald is. Daarnaast moet men aan twee van de drie keuzemodules hebben deelgenomen. Alle modules eisen een actieve deelname is men verplicht (huiswerk)opdrachten in te leveren.

Deze complete opleidingslijn op het gebied van letselschadebehandeling heeft NIBE-SVV ontwikkeld in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade. In deze raad hebben vertegenwoordigers van alle belangrijke marktpartijen zoals het PIV, NIVRE, WA-verzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars, De Letselschade Raad, OSR Juridische opleidingen en LSA (als toehoorder) zitting.

De leergang sluit aan op de al bestaande leergangen Personenschade licht letsel (NIBE-SVV) en Personenschade middelzwaar letsel (OSR).

Meer informatie vindt u op www.nibesvv.nl of stuur een e-mail naar cursist@nibesvv.nl

Terug naar overzicht bijeenkomsten