Dienstverleners

Binnen De Letselschade Raad werken belangenbehartigers, verzekeraars en overige professionals in de letselschadepraktijk nauw samen. De Letselschade Raad wil duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van het schaderegelingsproces bevorderen.

Leden van het Platformoverleg van De Letselschade Raad doen dit onder andere door aanbevelingen in de vorm van De Letselschade Richtlijnen  vast te stellen, waarin richtlijnen voor de schadeafhandeling worden gegeven.

Daarnaast maakt De Letselschade Raad zich sterk voor de implementatie van de Gedragscode Behandeling Letselschade met bijbehorende Medische Paragraaf (2012). Onderdeel daarvan vormt het GBL Register, waarin bedrijven en organisaties zijn opgenomen die de Gedragscode onderschrijven.
Afgeleid van de GBL is De Letselschade Infowijzer ontstaan, een instrument waarmee in korte tijd een passende informatie-aanvraag naar het slachtoffer kan worden gestuurd, compleet met uitleg, in neutrale bewoordingen, over de gevraagde inlichtingen.

In 2010 is de Gedragscode Openheid medische incidenten; verbeterde afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) gepresenteerd. De gedragscode heeft als doel openheid te verschaffen na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid mogelijk te maken.
De Letselschade Raad heeft dit project gefaciliteerd en zorgt voor implementatie, voorlichting en monitoring van de GOMA.