Organisatie

Projecten

Actueel

Jaarverslagen

Contact

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring en Klachtenregeling

Strategisch Plan

Platformoverleg

Het Platformoverleg van De Letselschade Raad wordt gevormd door de volgende organisaties:

ANWB
Slachtofferhulp Nederland
Verbond van Verzekeraars (rechtsbijstand-, wa- en medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
Nederlands Instituut van Register Experts  (NIVRE)
Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)
Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV)
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) (toehoorder bij de platformvergaderingen)
Ministerie van Justitie (toehoorder bij de platformvergaderingen)

Onafhankelijk voorzitter: mr. A. Wolfsen
Secretaris: drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad

Leden van het platform:
mr. Lisette Tjalkens (ANWB)*
drs. Victor Jammers (Slachtofferhulp Nederland)**
Martijn van Baalen (Verbond van Verzekeraars, Rechtsbijstandverzekeraars)
mr. Marly de Blaeij (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars)
mr. Barbara Stam (Verbond van Verzekeraars, medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
mr. Berth Groot (NIVRE)
mr. Annemiek van Reenen-ten Kate (NIS)
drs. Thijs Brandt (GAV)
Erwin Audenaerde (NVvA)
mr. Geertruid van Wassenaer (LSA, toehoorder)
mr. Kirsten Redeker (Ministerie van Veiligheid en Justitie, toehoorder)

Vervangers bij afwezigheid Platformleden:
niet vervuld (ANWB)
Harry Crielaars (Slachtofferhulp Nederland)
mr. Theo Kremer (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars)
niet vervuld (Verbond van Verzekeraars, Rechtsbijstandverzekeraars)
mr. Harry Henschen (Verbond van Verzekeraars, medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
mr. Robert Andriessen (NIVRE)
Diny de Neef (NIS)
drs. Peter Joosten (GAV)
Arl Hoffman (NVvA)
mr. Mariken Peters (LSA, toehoorder) 
mr. S.S. Zoeteman (Ministerie van Veiligheid en Justitie, toehoorder)


De besluitvorming in het Platformoverleg vindt plaats op basis van unanimiteit, na een grondige verkenning van de standpunten van de betrokken partijen. Het streven is om te komen tot overeenstemming op een manier die aan alle partijen recht doet.

Indien unanimiteit niet bereikt kan worden, is in een volgende Platformvergadering eensgezindheid tussen slachtoffervertegenwoordigers (ANWB en Slachtofferhulp Nederland) en de WA-verzekeraars voldoende om toch tot een besluit te komen.

Wanneer er ook na deze vergadering nog geen besluit is genomen, zal de onafhankelijk voorzitter als mediator optreden, zodat er wellicht toch vooruitgang geboekt kan worden.