Na een verkeersongeval: GBL

Na een medische fout: GOMA

De Letselschade Richtlijnen

Behandeling letselschade

De Letselschade Infowijzer

Advies nodig?

Veel gestelde vragen

Downloads

Contact

Advies nodig?

Meestal worden letselschadezaken vlot afgewikkeld. Toch kunnen er vragen en discussies ontstaan, waardoor de behandeling van de zaak trager gaat verlopen of soms zelfs helemaal stil komt te liggen.

Redenen voor het vastlopen van zaken kunnen zijn: onduidelijke communicatie, onbegrip of wantrouwen tussen de professionele partijen onderling. Het komt ook voor dat het contact tussen een slachtoffer en zijn belangenbehartiger niet verloopt zoals het slachtoffer had verwacht. Er kan sprake zijn van misverstanden of gebrek aan onderling vertrouwen.
 

De Letselschade Raad
De Letselschade Raad is een neutrale en onafhankelijke instantie. Met alle partijen in de branche heeft De Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld. In de GBL zijn gedragsregels vastgelegd voor een transparante en vlotte schadebehandeling. Volgens deze GBL proberen de betrokken partijen bij problemen of conflicten altijd eerst er zelf samen uit te komen. Lukt dit niet, dan kunnen zij in bepaalde gevallen advies vragen bij De Letselschade Raad.
 

Wat doet De Letselschade Raad?
De Letselschade Raad adviseert op welke manier partijen het beste hun probleem of conflict kunnen oplossen. Een jurist van De Letselschade Raad onderzoekt het probleem of conflict en neemt, indien nodig, contact op met de betrokken partijen. Aan de hand van alle informatie brengt De Letselschade Raad advies uit hoe de partijen zèlf de zaak tot een oplossing kunnen brengen. Uitgangspunt hierbij is dat De Letselschade Raad altijd zoveel mogelijk doorverwijst naar relevante, neutrale partijen zoals bijvoorbeeld een mediator, een medisch expert, een arbeidsdeskundige of casemanager. Een beroep op de rechter blijft mogelijk.
 

Wat doet De Letselschade Raad niet?
De Letselschade Raad gaat nooit in op de inhoud van de zaak. De Raad geeft bijvoorbeeld geen oordeel over inhoudelijke onderdelen van uw zaak, zoals de hoogte van een gevraagde of aangeboden schadevergoeding. Ook kiest de Raad nooit partij. De Raad treedt dan ook nooit op als belangenbehartiger. De Letselschade Raad legt tot slot geen sancties of boetes op.
 

Wie kan terecht bij De Letselschade Raad?
Alle partijen in een letselschadezaak, slachtoffers, belangenbehartigers, verzekeraars en letselschade experts, kunnen contact opnemen met De Letselschade Raad.
 

Hoe bereikt u De Letselschade Raad? 
Om uw zaak in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u het contactformulier hieronder in te vullen.
Bent u hiertoe niet in de gelegenheid? Dan kunt u bellen naar  088 - 33 22 500.

Behandeling van nieuwe zaken gebeurt op volgorde van binnenkomst. De wachttijd bedraagt momenteel ca. 4 weken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Contact Bemiddelingsloket

Gegevens melder
Naam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
E-mail
Telefoon
Bent u *
Heeft u al eerder contact gehad met Bemiddelingsloket?      
Gegevens voorval/ongeval
Datum voorval/ongeval *
Type voorval/ongeval *
Type letsel *
Korte omschrijving vraag, klacht of geschil *
Gegevens overige partij(en)
Naam
Rol
Naam
Rol

* verplicht

Downloads & Links