Na een verkeersongeval: GBL

Na een medische fout: GOMA

De Letselschade Richtlijnen

Behandeling letselschade

De Letselschade Infowijzer

Advies nodig?

Veel gestelde vragen

Downloads

Contact

Spelregels bij letselschadezaken

De regeling van letselschade is soms ingewikkeld. U krijgt te maken met diverse partijen, zoals een aansprakelijkheidsverzekeraar en een belangenbehartiger die u kunt inschakelen voor hulp op dit juridisch gebied.

De Letselschade Raad zet zich ervoor in dat de behandeling van letselschade zo soepel en probleemloos mogelijk verloopt. De regels daarvoor staan in de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 (GBL). Deze gedragscode is opgesteld in samenwerking met professionals uit de letselschadepraktijk. De gedragscode geldt voor mensen met zwaardere letselschade, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout.

De GBL toont hoe alle betrokken partijen goed met elkaar kunnen omgaan bij het regelen van uw schade. Het gaat dan om uzelf,  uw belangenbehartiger en de verzekeraar.

De GBL is een gedragscode en bevat tien gedragsregels. U kunt er lezen wat een correcte gang van zaken is bij het regelen van een letselschade.

Volgens de wet heeft u als benadeelde recht op een passende schadevergoeding. Het doel van de GBL is dat alle betrokken partijen in harmonie samenwerken om te komen tot die passende schadevergoeding.

Als u de gedragscode leest, krijgt u een indruk van wat u mag verwachten. U kunt zich voorbereiden en weet wat u zelf kunt doen om de schaderegeling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als u de gedragsregels kent, bent u in staat actie te ondernemen, mocht er iets mis gaan.

Het kan zijn dat uw letselschadezaak op een andere manier verloopt, dan hoe het is beschreven in de gedragscode. In dat geval kunt u uw belangenbehartiger of de aansprakelijkheidsverzekeraar vragen naar de reden. Het is belangrijk dat u, in grote lijnen, begrijpt hoe uw letselschadezaak wordt geregeld en dat u daar tevreden over bent.

Downloads & Links