Na een verkeersongeval: GBL

Na een medische fout: GOMA

De Letselschade Richtlijnen

Behandeling letselschade

De Letselschade Infowijzer

Advies nodig?

Veel gestelde vragen

Downloads

Contact

Bedrijven die de Gedragscode hanteren

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) geeft gedragsregels voor alle betrokken partijen, zoals verzekeringsmaatschappijen, advocaten, medisch adviseurs en belangenbehartigers.

In het Register Gedragscode Behandeling Letselschade vindt u de bedrijven die hebben toegezegd zich te zullen houden aan de GBL. De Letselschade Raad beheert dit register om duidelijkheid te bieden en dan vooral aan slachtoffers.

De bedrijven in het register behoren:
• integer te handelen
• te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
• marktconforme tarieven te hanteren
• zich te committeren aan de naleving van de GBL
• jaarlijks een self assessment af te leggen
• mee te werken aan een driejaarlijks dossieronderzoek en een bezoekaudit
• op verzoek informatie te verstrekken als De Letselschade Raad aanleiding voor een nader onderzoek ziet.

In het Register kunt u bedrijven zoeken op alfabetische volgorde en op postcode. In de keuzekolom links van dit scherm vindt u de mogelijkheden.

Letselschade-advocaten
Letselschade-advocaten, verenigt in de LSA, staan niet ingeschreven in het GBL-register, omdat hun beroepsregels dat niet toestaan. Het Bestuur van de LSA adviseert haar leden om hun cliënten bij de aanvang van een zaak in te lichten over het bestaan van de GBL en naar de geest van de GBL te handelen in alle gevallen waarin het individuele belang van hun cliënt dat vergt.

U kunt een LSA-advocaat vinden via de websites van de vereniging voor Letselschadeadvocaten (LSA) en de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). 

Downloads & Links