Organisatie

Projecten

Actueel

Jaarverslagen

Contact

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring en Klachtenregeling

Strategisch Plan

Projecten

Om de gestelde doelen te bereiken, heeft De Letselschade Raad een aantal projectgroepen ingesteld.

Vanuit het Platformoverleg van De Letselschade Raad worden werkopdrachten verstrekt om in projecten uit te werken. In de projecten wordt de besluitvorming voorbereid en voorstellen aan de leden van het Platformoverleg voorgelegd. Hierdoor ontstaat een wisselwerking tussen het uitwerken van visie en praktische oplossingen. 

Deelnemers projecten 

Projectgroepen worden gevormd door vertegenwoordigers uit de deelnemende koepelorganisaties in het platformoverleg. Ook de toehoorders zijn vertegenwoordigd in de projecten. Letselschadeslachtoffers, verenigd in de Federatie Slachtoffer Organisaties (FSO), zijn door het Platformoverleg uitgenodigd deel te nemen in de diverse projecten van De Letselschade Raad om daar hun specifieke belangen te vertegenwoordigen.
Vertegenwoordigers van de Nationale Letselschade Experts (NLE) nemen eveneens deel aan een aantal projecten van De Letselschade Raad als vertolkers van het slachtofferbelang.

Op dit deel van de website vindt u informatie over de doelen, voortgang en resultaten van de diverse projecten. Deze zijn onderverdeeld in de volgende rubrieken: