Actueel

Indexering Richtlijnen per 1 januari 2017

Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2017 Nieuwe bedragen Richtlijnen Studievertraging en Kilometervergoeding

Lees verder

Fusie De Letselschade Raad en Stichting Keurmerk Letselschade

De Stichting Keurmerk Letselschade gaat per 1 januari 2017 door middel van fusie op in De Letselschade Raad. Daardoor ontstaat één kwaliteitsstelsel voor dienstverleners in de letselschadebranche: het Register Letselschade.

Lees verder

Snel naar

Over De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten.

Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.Contact met het Bemiddelingsloket

Zoekt u informatie of loopt de afwikkeling van uw letselschadezaak niet naar verwachting?

Klik hier voor het contactformulier of bel naar 088 - 33 22 500

Actueel

Indexering Richtlijnen per 1 januari 2017

Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2017 Nieuwe bedragen Richtlijnen Studievertraging en Kilometervergoeding

Lees verder

 

Nieuwe Toelichting Aanbeveling 18 GOMA

Sinds de inwerkingtreding in 2010 van de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, bereikten De Letselschade Raad regelmatig signalen over verschil van inzicht tussen medische aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers over de interpretatie van Aanbeveling 18 GOMA. Naar aanleiding daarvan heeft De Letselschade Raad de Permanente Commissie GOMA de opdracht gegeven de Toelichting op de Aanbeveling te verfijnen. Inmiddels heeft de werkgroep zijn resultaat opgeleverd. Aanbeveling 18 zelf is ongewijzigd; de bijbehorende Toelichting is aangepast en aangevuld met good practices.

Lees verder

 

DE LETSELSCHADE RAADSDAG ‘GELUKKIG GBL’, 17 november 2016

Verslag van de Raadsdag 2016

Lees verder

 

Jaarverslag 2015 verschenen

De mens centraal: ook in 2015 weer veel resultaten bereikt binnen De Letselschade Raad. Uit het jaarverslag over 2015 van De Letselschade Raad blijkt dat de binnen de Raad samenwerkende partijen op uiteenlopende gebieden weer de nodige stappen hebben gezet om de afhandeling van letselschade vlotter en transparanter te laten verlopen. Het belang van de mensen met letselschade staat daarbij voorop.

Lees verder

 

Over De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten.

Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.


Bemiddelingsloket

Zoekt u informatie of loopt de afwikkeling van uw letselschadezaak niet naar verwachting?

Klik hier voor het contactformulier of bel naar 088 - 33 22 500

Brochure:
Grip op uw letselschade

 

> Klik hier voor meer downloads

Actueel

Indexering Richtlijnen per 1 januari 2017

Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2017 Nieuwe bedragen Richtlijnen Studievertraging en Kilometervergoeding

Lees verder

Fusie De Letselschade Raad en Stichting Keurmerk Letselschade

De Stichting Keurmerk Letselschade gaat per 1 januari 2017 door middel van fusie op in De Letselschade Raad. Daardoor ontstaat één kwaliteitsstelsel voor dienstverleners in de letselschadebranche: het Register Letselschade.

Lees verder

Agenda

Over De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten.

Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.Brochure:
Grip op uw letselschade

 

> Klik hier voor meer downloads

Actueel

Indexering Richtlijnen per 1 januari 2017

Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2017 Nieuwe bedragen Richtlijnen Studievertraging en Kilometervergoeding

Lees verder

 

Fusie De Letselschade Raad en Stichting Keurmerk Letselschade

De Stichting Keurmerk Letselschade gaat per 1 januari 2017 door middel van fusie op in De Letselschade Raad. Daardoor ontstaat één kwaliteitsstelsel voor dienstverleners in de letselschadebranche: het Register Letselschade.

Lees verder

 

Nieuwe Toelichting Aanbeveling 18 GOMA

Sinds de inwerkingtreding in 2010 van de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, bereikten De Letselschade Raad regelmatig signalen over verschil van inzicht tussen medische aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers over de interpretatie van Aanbeveling 18 GOMA. Naar aanleiding daarvan heeft De Letselschade Raad de Permanente Commissie GOMA de opdracht gegeven de Toelichting op de Aanbeveling te verfijnen. Inmiddels heeft de werkgroep zijn resultaat opgeleverd. Aanbeveling 18 zelf is ongewijzigd; de bijbehorende Toelichting is aangepast en aangevuld met good practices.

Lees verder

 

DE LETSELSCHADE RAADSDAG ‘GELUKKIG GBL’, 17 november 2016

Verslag van de Raadsdag 2016

Lees verder

 

Over De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten.

Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.