Actueel

3e International Incident Disclosure conferentie op 20 en 21 oktober 2016

Op donderdag 20 en vrijdag 21 oktober 2016 vindt voor de derde keer het International Incident Disclosure Conference plaats in het AMC te Amsterdam

Lees verder

Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)

Sinds december 2015 kan De Letselschade Raad dossiers voorleggen aan de Tuchtraad in geval van een vermoeden van schending van het tuchtrecht. De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) is in 2008 opgericht door het Verbond van Verzekeraars en heeft als taak erop toe te zien dat verzekeraars - ten opzichte van consumenten - de goede naam van, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak in standhouden. Hij toetst de klachten die aan hem worden voorgelegd aan bindende zelfregulering van het Verbond. De Tuchtraad bepaalt op basis van die toetsing of een klacht gegrond is of niet. Als een klacht gegrond is, kan de Tuchtraad het bestuur van het Verbond adviseren een sanctie op te leggen.

Lees verder

Snel naar

Over De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten.

Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.Contact met het Bemiddelingsloket

Zoekt u informatie of loopt de afwikkeling van uw letselschadezaak niet naar verwachting?

Klik hier voor het contactformulier of bel naar 088 - 33 22 500

Actueel

Jaarverslag 2015 verschenen

De mens centraal: ook in 2015 weer veel resultaten bereikt binnen De Letselschade Raad. Uit het jaarverslag over 2015 van De Letselschade Raad blijkt dat de binnen de Raad samenwerkende partijen op uiteenlopende gebieden weer de nodige stappen hebben gezet om de afhandeling van letselschade vlotter en transparanter te laten verlopen. Het belang van de mensen met letselschade staat daarbij voorop.

Lees verder

 

Impressie GOMA-symposium Picture Perfect ?! 26 mei 2016

Op donderdag 26 mei 2016vond het vierde GOMA Symposium plaats. Vanuit diverse invalshoeken belichtten boeiende sprekers op welke manier de GOMA bijdraagt aan 'het perfecte plaatje'. Hier vindt u een impressie van de dag.

Lees verder

 

De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2016 – indexering Richtlijn Studievertraging

De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade.

Lees verder

 

Overweldigende opkomst op De Letselschade Raadsdag 2015

De Letselschade Raadsdag 2015 was met 250 deelnemers wederom beter bezocht dan het jaar ervoor. De belangstelling voor herstelgericht schaderegelen groeit. Die conclusie mag worden getrokken tijdens de zevende editie van De Letselschade Raadsdag die op 8 oktober in Zeist werd gehouden.

Lees verder

 

Over De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten.

Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.


Bemiddelingsloket

Zoekt u informatie of loopt de afwikkeling van uw letselschadezaak niet naar verwachting?

Klik hier voor het contactformulier of bel naar 088 - 33 22 500

Brochure:
Grip op uw letselschade

 

> Klik hier voor meer downloads

Actueel

3e International Incident Disclosure conferentie op 20 en 21 oktober 2016

Op donderdag 20 en vrijdag 21 oktober 2016 vindt voor de derde keer het International Incident Disclosure Conference plaats in het AMC te Amsterdam

Lees verder

Impressie Ronde Tafelsessie ‘Het bord in de tuin’

De Letselschade Raad organiseert een aantal malen per jaar bijeenkomsten om actuele onderwerpen te bespreken. De laatste tijd bereiken De Letselschade Raad geregeld klachten over zogenaamde ‘letselschade experts’ die geen of in elk geval onvoldoende kennis van zaken hebben: leken die het spreekwoordelijke ‘bord in de tuin’ zetten en zonder opleiding of relevante ervaring aan de slag gaan. Iedereen kan zich immers letselschade expert noemen. Op maandag 13 juni jl. vond in dit kader de Ronde Tafelsessie ‘Het bord in de tuin’ plaats. Gezien het grote animo om deel te nemen aan deze sessie leeft dit een onderwerp zeker!

Lees verder

Agenda

Over De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten.

Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.Brochure:
Grip op uw letselschade

 

> Klik hier voor meer downloads

Actueel

3e International Incident Disclosure conferentie op 20 en 21 oktober 2016

Op donderdag 20 en vrijdag 21 oktober 2016 vindt voor de derde keer het International Incident Disclosure Conference plaats in het AMC te Amsterdam

Lees verder

 

Jaarverslag 2015 verschenen

De mens centraal: ook in 2015 weer veel resultaten bereikt binnen De Letselschade Raad. Uit het jaarverslag over 2015 van De Letselschade Raad blijkt dat de binnen de Raad samenwerkende partijen op uiteenlopende gebieden weer de nodige stappen hebben gezet om de afhandeling van letselschade vlotter en transparanter te laten verlopen. Het belang van de mensen met letselschade staat daarbij voorop.

Lees verder

 

Impressie GOMA-symposium Picture Perfect ?! 26 mei 2016

Op donderdag 26 mei 2016vond het vierde GOMA Symposium plaats. Vanuit diverse invalshoeken belichtten boeiende sprekers op welke manier de GOMA bijdraagt aan 'het perfecte plaatje'. Hier vindt u een impressie van de dag.

Lees verder

 

GOMA Symposium donderdag 26 mei 2016 'Picture Perfect?!'
Inschrijving geopend!

Tijdens het 4e GOMA Symposium staat de GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) centraal. Wat gebeurt er als sprake is van een medisch incident: hoe ziet het perfecte plaatje eruit en in hoeverre is dat perfecte plaatje al bereikt?

Lees verder

 

Over De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten.

Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.